Konferencje

Raport o dostępności aplikacji handlowych – Kluczowe wnioski Business Accessibility Forum

E-commerce stawia przed sobą wyzwania dotyczące dostępności i użyteczności aplikacji mobilnych. Raport BAF oparty na badaniach a11y i UX analizuje wyzwania, z którymi borykają się użytkownicy oraz firmy w sektorze handlu elektronicznego. A problemów niestety nie brakuje.

W analizie dostępności 9 serwisów e-commerce, kryteria takie jak treści alternatywne, kontrast tekstu czy obsługa klawiatury były kluczowe dla oceny. Przeciętny wynik dostępności wynosił 48%, przy czym największe trudności użytkownicy mieli z bezpośrednim dostępem oraz wyszukiwarką.

– W badaniach kluczowe było podejście inkluzywne. Praca z osobami reprezentującymi różnorodne cechy (m.in. wiek, zdrowie, umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych czy też płeć) pozwala uwzględnić różne perspektywy i potrzeby. Prowadzi to do tworzenia bardziej dostępnych rozwiązań. Umożliwia także identyfikację potencjalnych barier i wyzwań, z którymi mogą spotkać się niektórzy użytkownicy, oraz zniwelowanie tych barier podczas projektowania produktów cyfrowych – podkreśla Patrycja Kołodziejczyk, UX Research Lead w ExtraHut.

Problemy z e-commerce

Opinie ekspertów odnoszą się do trudności w nawigowaniu i odczytywaniu treści, a także do nadmiernych reklam, które wpływają negatywnie na doświadczenie użytkownika. Konsultanci z różnymi ograniczeniami podkreślają problemy z czytelnością tekstu, konieczność dłuższego zapoznania się z interfejsem oraz trudności w korzystaniu z aplikacji czytających ekran.

Co z m-commerce?

W przypadku testów z użytkownikami, aplikacje mobilne w sektorze e-commerce uzyskały średnio 83% punktów w analizie dostępności. Konsultanci wskazywali na problemy z czytnikami ekranowymi, konieczność dłuższego znalezienia lub zmiany danych oraz utrudnioną możliwość usunięcia produktów z koszyka.

Aplikacje mobilne wyróżniały się prezentacją zdjęć i opisów produktów, jednak często brakowało udogodnień poprawiających dostępność, takich jak zmiana kontrastu czy rozmiaru czcionki. Najlepsze rezultaty uzyskano w nawigacji i architekturze informacji oraz w designie, ale inkluzywność wciąż pozostaje obszarem wymagającym poprawy.

Podsumowanie

Raport ujawnia istotne problemy w dostępności aplikacji e-commerce, m.in. brak czytelności tekstu, trudności w nawigacji, nadmiar reklam, czy ograniczenia dla użytkowników z czytnikami ekranowymi. Wniosek jest jednoznaczny: konieczność ciągłego doskonalenia aplikacji pod kątem dostępności i użyteczności. Dbałość o te aspekty przynosi korzyści biznesowe poprzez poprawę doświadczeń klientów, zwiększenie konwersji i wzmocnienie wizerunku marki.

Raport jest wyraźnym sygnałem dla firm o potrzebie stałego doskonalenia aplikacji, by sprostać oczekiwaniom użytkowników oraz osiągnąć sukces na rynku e-commerce.

Udostępnij

Zobacz także