Konferencje
Mobile Trends

Raport „E-commerce w Polsce 2021” – na co wydajemy najwięcej

Po ok. 200 złotych miesięcznie wydają podczas e-zakupów polscy konsumenci na obuwie (201 zł), odzież (199 zł) oraz artykuły spożywcze (188 zł). To wartości zbliżone do tych sprzed roku – wówczas badani deklarowali wydatki na produkty z wymienionych kategorii odpowiednio w wysokości 228, 190 i 194 zł. W tym roku natomiast znacząco więcej wydają na sprzęt RTV/AGD: 1232 zł w skali 6 miesięcy, w porównaniu do deklarowanych 915 zł w poprzedniej fali badania.

Młodsi kupują komórki, starsi żywność i leki

Mieszkańcy największych miast wydają więcej na produkty z większości kategorii. Na artykuły spożywcze i farmaceutyki największe kwoty przeznaczają najstarsi badani, powyżej 50. roku życia (odpowiednio 211 i 138 zł). Najmłodsi (15-24 lata) wydają natomiast najwięcej na urządzenia mobilne – w ich przypadku jest to kwota sięgająca blisko 1300 zł w okresie 6 miesięcy, niemal 2 razy wyższa niż przeznaczana na produkty z tej kategorii przez osoby w wieku 25-34 lat (677 zł).

Większość nie planuje zmian

Aż 62% respondentów nie zamierza zmieniać poziomu swoich wydatków online w przyszłości. Jeśli jednak planują zmianę, to raczej przewidują zwiększenie wydatków (25%) niż ich zmniejszenie (5%). Grupą badanych, która najliczniej opowiedziała się za zwiększeniem kwot przeznaczanych na e-zakupy są najmłodsi (15-24 lata) – taką opcję wskazało aż 35% z nich. Zmniejszyć wydatki online chcą natomiast osoby negatywnie oceniające sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego (15% wskazań).

Szybkie płatności najpopularniejsze

Zapytani o formy płatności, z których kiedykolwiek korzystali podczas zakupów online, badani zdecydowanie wskazali szybki przelew przez serwis płatności (70%). Na drugim miejscu znalazły się płatności mobilne (48%) oraz przelew tradycyjny (42%). Na szczególną uwagę zasługują płatności mobilne (np. BLIK), które odnotowały wyjątkowo duży wzrost wskazań w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy korzystanie z tej formy płatności deklarowało jedynie 35% respondentów, co przekładało się na szóstą pozycję w zestawieniu. Wyżej plasowały się wówczas m.in. wysyłka za pobraniem, przelew tradycyjny czy płatność kartą płatniczą.

Płatności mobilne są relatywnie bardziej popularne wśród młodszych e-konsumentów (66% wskazań w grupie 15-24 lat oraz 57% w grupie 25-34 lat przy 32% wskazań w grupie osób powyżej 50 r.ż.). Szybki przelew jest zdecydowanie ulubioną formą płatności wśród osób, które pierwszy raz zetknęły się z zakupami online wcześniej niż na przestrzeni dwóch ostatnich lat (74% wskazań). W grupie osób z krótszym stażem w e-commerce odsetek ten wyniósł znacząco mniej, bo 49%.

PayU liderem serwisów płatności

Wśród serwisów płatności, z których badani korzystają podczas zakupów online najczęściej, szczególnie duży odsetek wskazań dotyczy PayU (48%). Na drugim miejscu uplasowała się marka Przelewy24, wskazana przez 36% badanych.

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce. 2021”, było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1769 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie maja i czerwca 2021 roku.

Udostępnij

Mobile Trends

Zobacz także