Konferencje

Poczta Polska rozwija usługi kurierskie z RFID

W Poczcie Polskiej zakończyły się testy technologii RFID w ramach projektu naukowo-badawczego, realizowanego we współpracy z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym. System RFID* na tę skalę nie był dotąd testowany nigdzie indziej na świecie. Testy odbyły się jednocześnie aż w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzą przesyłki paczkowe, paletowe i listowe.

Technologia RFID jest znana nie od dziś. W branży kurierskiej wciąż stanowi jednak nowość i niewiele firm decyduje się na jej wdrożenie na szeroką skalę. Z tej przyczyny testy zrealizowane przez narodowego operatora stanowią innowację na skalę światową. RFID automatyzuje, upraszcza i przyspiesza procesy identyfikacyjne opracowywanych przesyłek. Dzięki zastosowaniu technologii przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zdarzenia w łańcuchu dostaw, by jeszcze lepiej spełniał on swoje zadania, a klient szybciej i sprawniej otrzymywał zamówiony towar. 

– Realizacja usług pocztowych w tak rozległej sieci logistycznej, jaką dysponuje Poczta Polska, wymaga sprawnego systemu i postępującej automatyzacji zachodzących procesów. Zgodnie ze strategią Spółki inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego, jak i testowanie nowych technologii. Wielowektorowe i komplementarne działania to klucz do sprawnej i szybkiej obsługi rosnącego wolumenu perspektywicznych przesyłek kurierskich i paczkowych – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. 

W ramach realizacji projektu Poczta Polska współpracuje z partnerami: Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym –  odpowiedzialnym za wkład naukowo-badawczy, część analityczną oraz scenariusze testów realizowanych w bieżącym i kolejnym etapie oraz konsorcjum Orange/Hadatap (dostawcą i wykonawcą instalacji RFID). RFID to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna jego wartość wynosi ponad 9 mln zł.

– Poczta jest otwarta na nowe technologie, informatyzacja i automatyzacja obsługi przesyłek pocztowych to jeden z istotnych kierunków naszej strategii rozwoju, która stawia na nowoczesność i efektywność wdrażanych rozwiązań. Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi, badamy rozwiązania przekładające się bezpośrednio na podniesienie poziomu jakości i bezpieczeństwa naszych usług. To ważne, aby polskie firmy korzystały z osiągnięć polskiej nauki i stosowały innowacyjne rozwiązania– mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Przeprowadzone testy polegały na śledzeniu przepływu przesyłek oznakowanych znacznikami RFID od momentu rejestracji w systemie (sortownia początkowa), do momentu dostarczenia przesyłek do miejsca przeznaczenia (sortownia końcowa).

– Cieszę się, że Łukasiewicz mógł uczestniczyć w projekcie, który bez wątpienia przyczyni się do rozwoju usług kurierskich w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu przesyłka będzie mogła szybciej niż do tej pory trafić do klientów Poczty Polskiej. Polskie firmy powinny inwestować w innowacje, bo przez to zwiększają swoją konkurencyjność. Szczególnie istotne jest to dziś, gdy sytuacja rynkowa wymaga od nowoczesnych przedsiębiorstw szybkich reakcji. Technologia RFID doskonale odnajduje się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Łukasiewicz to naukowcy, którzy pracują dla gospodarki, zaś celem Łukasiewicza jest wsparcie polskich firm tak, aby wprowadzały na rynki nowe produkty lub usługi.  Sukcesem Łukasiewicza jest sukces przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Testy przeprowadzono na obsługiwanych przez Pocztę przesyłkach paczkowych i paletowych oraz listowych. Na każdej przesyłce umieszczono dodatkową etykietę zawierającą tzw. znacznik pasywny RFID, podobny do tych używanych jako zabezpieczenie towarów. W pamięci znacznika zakodowano dane przesyłki. Od momentu nadania system anten i czytników radiowych śledził przepływ przesyłek wewnątrz obiektów, jak również w trakcie załadunku i rozładunku. Dodatkowo system zaprojektowano i zaprogramowano tak, że na dokach załadowczych pojawiał się każdorazowo sygnał świetlny informujący o prawidłowości kierowania przesyłek. W ten sposób można automatycznie kontrolować prawidłowy załadunek przesyłek.

– Obecnie zakończyliśmy już wszystkie prace badawcze nad zastosowaniem technologii RFID w sieci dystrybucyjnej Poczty Polskiej. W ramach projektu przeprowadzono setki testów i badań, opracowano prototypy nowych rozwiązań, takich jak wyjątkowo wydajna komora skanująca dla potrzeb realizacji inwentaryzacji wielu przesyłek jednocześnie w czasie kilkunastu sekund. Ponadto w projekcie zmapowano także wszystkie procesy operacyjne i zaproponowano szereg zmian i usprawnień organizacyjnych i technologicznych, które docelowo pomogą wprowadzić naszego krajowego operatora pocztowego na poziom zgodny z ideą Logistyki 4.0 – podkreśla Michał Grabia, dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

Wyniki testów pokazują, że wykorzystanie wielkoskalowej technologii RFID ma bardzo duży potencjał i może przynieść różnorakie korzyści. Ograniczenie lub eliminacja ręcznego skanowania przesyłek pozwala na uproszczenie i usprawnienie procesów operacyjnych, a szybsza rejestracja przesyłek w systemie, to większa efektywność ich sortowania i większa przepustowość sortowni.  Monitorowanie przesyłek na poszczególnych etapach procesów oraz automatyczna sygnalizacja błędów przekłada się na większe bezpieczeństwo i terminowość, które są niezwykle ważne dla klientów.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki.

* Radio-Frequency Identification, co oznacza identyfikację za pomocą fal radiowych

Foto: canva.com

Source: Poczta Polska

Udostępnij

Zobacz także