Konferencje
Mobile Trends

Jak Polacy korzystając z technologii robią zakupy w 2023?

Nowe technologie mają istotny wpływ na transformacje zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa. AI, VR, AR, blockchain oraz FinTech. Dla przeciętnego zjadacza chleba, terminy te mogą mówić niewiele. Jednak tworzone rozwiązania mogą być przez nich z powodzeniem używane na co dzień. Czy pandemia wpłynęła na sposób, w jaki Polacy korzystają z nowych technologii? Jakie rozwiązania uważają za najbardziej obiecujące? Jakie jest podejście Polaków do udostępniania danych osobowych firmom. Jak postrzegamy reklamy w internecie? To wybrane pytania, na które odpowiada najnowsze badanie przeprowadzone przez Spicy Mobile i Moją Gazetkę.

Spicy Mobile zrobiło badanie, które odbywało się w aplikacji Moja Gazetka od 5 do 25 lipca 2022. Łącznie zebrano 1101 ankiet. W badanej grupie kobiety stanowiły około 66% respondentów. Mężczyźni stanowili 34%. Najwięcej badanych stanowiła grupa wiekowa 35-44 lata. Było to prawie 37%. Jeśli chodzi o geografię, najliczniejszą grupą responendtów byli mieszkańcy miejscowości do 10 tys. mieszkańców (27,4%). 

Jak pandemia wpłynęła na korzystanie z nowych technologii przez Polaków?

MojaGazetka zapytała ludzi, czy używają bankowości elektronicznej, gier na telefonie, streamingowej muzyki i filmów, nauki online, teleporad medycznych, usług administracyjnych online i zakupów przez internet. Starsi użytkownicy rzadziej korzystają z nowych rozwiązań. Natomiast najmłodsi respondenci najmniej korzystają z usług, które ich jeszcze nie dotyczą, takich jak teleporady medyczne, bankowość czy usługi urzędowe online.

Wielu respondentów (41%) powiedziało, że przez pandemię zaczęli częściej robić zakupy online. Zwłaszcza wśród osób poniżej 18 roku życia (54%) ten trend był jeszcze bardziej widoczny. Pandemia spowodowała również wzrost korzystania z bankowości elektronicznej (36% badanych korzysta częściej), teleporad medycznych (35%) i usług administracyjnych (35%). Ciekawym odkryciem jest to, że wśród osób poniżej 18 roku życia znacząco więcej osób zaczęło częściej korzystać z bankowości elektronicznej (62%), robienia zakupów przez internet (54%), nauki online (54%), streamingu muzyki i filmów (46%) oraz gier na telefonie (31%) w porównaniu z ogólną populacją.

Najbardziej powszechne usługi cyfrowe to zakupy online oraz bankowość elektroniczna.

Wśród seniorów w wieku powyżej 65 lat aż 64% nigdy nie korzystało z usług edukacyjnych online. Ponad połowa z nich nigdy nie grała w gry mobilne, tak samo jak nigdy nie korzystała z usług streamingu muzyki czy oglądania filmów na żądanie.

Wielu Polaków nie korzystało jeszcze z e-learningu!

Blisko 40% ankietowanych jeszcze nigdy nie skorzystało z usług edukacyjnych online. Najwięcej osób w tej grupie stanowią osoby starsze, aż 64% z nich. Aż 36% ankietowanych nie miało jeszcze okazji zagrać w gry na smartfonie. W szczególności jest to widoczne wśród osób powyżej 65 roku życia. Inną zauważalną tendencją dotyczącą teleporad medycznych jest to, że ponad 30% badanych jeszcze z nich nie korzystało. Większość z tych osób nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości.

Polacy częściej kupują przez internet po pandemii

Większość ankietowanych (41%) zaczęła robić zakupy online częściej niż przed pandemią, a 53% utrzymuje taką samą częstotliwość zakupów. W sumie aż 94% użytkowników korzysta z zakupów przez internet.

Większość użytkowników (62%) preferuje korzystanie z platform sprzedażowych, takich jak Allegro czy Amazon, podczas robienia zakupów online. Na drugim miejscu znajdują się sklepy internetowe, które wybrało 25% ankietowanych.

Warto zauważyć, że użytkownicy poniżej 24 roku życia preferują zakupy za pomocą aplikacji mobilnych. 23% respondentów poniżej 18 roku życia oraz 21% respondentów w wieku 18-24 lat wybrało tę opcję. Jednak żadna z pozostałych grup wiekowych nie wykazała większego zainteresowania tym sposobem zakupów niż 11% badanych.

Kolejnym interesującym odkryciem jest związek między wiekiem respondentów a preferencjami zakupowymi na platformach sprzedażowych (np. Allegro, Amazon) i sklepach internetowych. W grupie wiekowej 18-24 lat większość osób (43%) preferuje sklepy internetowe, podczas gdy platformy e-commerce (36%) są wybierane przez mniejszą liczbę użytkowników. Jednak w pozostałych grupach wiekowych obserwujemy odwrotny trend, gdzie platformy sprzedażowe cieszą się większą popularnością niż sklepy internetowe.

Płatności zbliżeniowe urosły po pandemii?

Jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe w czasie pandemii, stanowią one prawie 95% ogólnej liczby płatności kartami w Polsce. To rekordowy wynik. Czy pandemia miała duży wpływ na popularność tej metody płatności? Blisko 60% respondentów twierdzi, że mimo pandemii płaci zbliżeniowo tak samo często jak wcześniej. Około 30% przyznało, że używa tej metody płatności częściej, a tylko 10% nigdy nie skorzystało z płatności zbliżeniowych.

Głównym narzędziem do przeprowadzania płatności zbliżeniowych jest oczywiście karta płatnicza, z której korzysta aż 73% badanych. Na drugim miejscu znajduje się smartfon, ale używa go jedynie nieco ponad ćwierć respondentów (26%). Wykorzystanie innych urządzeń, takich jak smartwatche, jest bardzo niewielkie i wynosi mniej niż 1% badanych. Udział płatności za pomocą smartfona w większości grup wiekowych mieści się w zakresie od 22% do 35%. Tylko w przypadku osób poniżej 18 roku życia i powyżej 65 roku życia odsetek ten nie przekracza 12%.

Człowiek ceniony wyżej ponad maszyną w obsłudze klienta

Wyniki badania pokazują, że Polacy ogólnie pozytywnie oceniają swoje umiejętności cyfrowe i aktywność online. Aż 60% ankietowanych korzysta z różnych usług dostępnych w internecie (w szczególności około 70% mieszkańców większych miast). Podczas gdy tylko 21% uważa, że nie nadąża za zmianami technologicznymi. Ciekawym aspektem jest postawa badanych wobec automatyzacji obsługi klienta i technologicznych rozwiązań w tej dziedzinie. 43% ankietowanych preferuje obsługę przez człowieka niż przez maszynę, podczas gdy 41% ma przeciwną opinię. Warto zauważyć, że najstarsza grupa wiekowa, czyli osoby powyżej 65 roku życia, najczęściej wskazywała, że nie preferuje obsługi przez człowieka i nie odczuwa trudności w nadążaniu za zmianami technologicznymi.

Czy Polacy lubią spersonalizowane reklamy? 

Tematem, który wywołuje podziały wśród Polaków, jest również płatność za usługi internetowe w zamian za brak reklam. Prawie 39% ankietowanych wolałoby lub zdecydowanie wolałoby płacić za internet bez reklam, podczas gdy 42% ma przeciwną opinię i nie przeszkadzają im reklamy. Według danych, 25% podoba się obecność reklam. Ważne jest spostrzeżenie dotyczące preferencji konsumentów wobec reklam spersonalizowanych. Aż 45% ankietowanych chciałoby, aby produkty i usługi były bardziej dostosowane do ich potrzeb. Tylko jedna czwarta (26%) nie ma wyraźnego zdania na ten temat.

Stosunek Polaków do dzielenia się swoimi danymi z firmami

Dane osobowe są bardzo wartościowe. Są niczym kiedyś złoto, a później ropa. Firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Zbierają dane swoich użytkowników, aby lepiej profilować oferty i reklamy. Dane służą też optymalizacji serwisów i samych usług.

Spicy Mobile podkreśla jednak, że większość respondentów nie chce udostępniać swoich danych. Ponad połowa zdecydowanie nigdy by ich nie przekazała, nawet w zamian za korzyści. Około 40% byłoby skłonnych udostępnić dane dla niestandardowej oferty lub promocji, a około 10% zrobiłoby to nawet bez żadnej zachęty. Osoby w wieku 25-34 i 35-44 lat najchętniej przekazują dane w zamian za niestandardową ofertę lub promocję – ponad 43% w każdej z tych grup. Natomiast aż 85% respondentów poniżej 18 roku życia zdecydowanie nigdy by nie udostępniło swoich danych.

Czy powinniśmy dzielić się naszymi danymi z firmami?

Ta kwestia budzi wiele kontrowersji i rozważań w erze cyfrowej. Wielu użytkowników internetu jest gotowych udostępnić pewne informacje, podczas gdy inne są uważane za zbyt prywatne i nie do podzielenia. Większość użytkowników (64%) byłaby skłonna podzielić się swoimi danymi demograficznymi. Oznacza to, że są gotowi ujawnić swoje wiek, płeć, miejsce zamieszkania i inne informacje tego rodzaju. Ponad połowa badanych (59%) również jest otwarta na udostępnienie swoich zainteresowań. Chcą podzielić się informacjami na temat swoich hobby, pasji, ulubionych filmów czy książek. Co ciekawe, także dane dotyczące zakupów online (58%) są często uznawane za akceptowalne do udostępnienia.

Jednakże, istnieją pewne granice, których użytkownicy nie chcą przekraczać. Dane dotyczące stanu majątkowego są bardzo prywatne i tylko 10% badanych byłoby skłonnych do ich ujawnienia. Podobnie, informacje o poglądach politycznych czy religijnych są również uważane za zbyt osobiste i tylko 15% respondentów byłoby gotowych je podzielić. Podobna sytuacja dotyczy danych medycznych, gdzie jedynie 19% badanych rozważałoby ich udostępnienie.

Wnioskiem z tych wyników jest to, że użytkownicy internetu są świadomi wartości swoich danych i starają się zachować pewną kontrolę nad tym, co udostępniają. Oczekują, że firmy będą szanować ich prywatność i wykorzystywać te informacje w sposób odpowiedzialny. Ważne jest, aby każdy użytkownik sam zdecydował, które dane są dla niego komfortowe do udostępnienia, a które powinny pozostać poufne.

W jakim kierunku piwinniśmy rozwijać technologie zakupowe?

Pandemia i wprowadzone przez nią restrykcje spowodowały rewolucję w handlu. Przyszłość technologii w tym sektorze jest niezwykle obiecująca i pełna możliwości. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na ochronie środowiska, które jest dla nich priorytetem (59%). Ważne są również bezpieczeństwo i porządek (52%) oraz ochrona zdrowia (49%). Młodsze osoby najbardziej podkreślały kwestie związane z ekologią, podczas gdy starsi badani częściej poruszali tematy związane z opieką zdrowotną.

Według respondentów, kluczowe trendy to kasy samoobsługowe (62%), dostawa tego samego dnia (50%) oraz płatności aplikacją za zakupy w sklepie bez konieczności stania w kolejce (42%). Pojawiały się również pomysły na rozwiązania bezobsługowe, takie jak zautomatyzowane sklepy (41%) i lodówkomaty (13%).

Pandemia wywarła ogromny wpływ na zakupy w Polsce!

Pandemia miała istotny wpływ na korzystanie z nowych technologii przez Polaków, zwiększając popularność zakupów online, bankowości elektronicznej, teleporad medycznych i usług administracyjnych online. Starsi użytkownicy i najmłodsi respondenci są mniej skłonni do korzystania z nowych rozwiązań. Zakupy online i bankowość elektroniczna są najbardziej popularnymi usługami cyfrowymi. Większość ankietowanych zaczęła robić zakupy online częściej, a płatności zbliżeniowe stały się dominującą formą płatności kartami. Polacy są podzieleni w kwestii preferencji dotyczących reklam i udostępniania swoich danych osobowych firmom. W rozwijaniu technologii zakupowych ważne są ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz trendy takie jak kasy samoobsługowe, dostawa tego samego dnia i płatności mobilne. Pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii, zwiększając zdolności cyfrowe i otwierając drzwi do przyszłych możliwości.

Udostępnij

Mobile Trends

Zobacz także